Lösning 2.3:8

FörberedandeFysik

Hoppa till: navigering, sök

Då mannen påverkar lådan med kraften 60 N åt vänster, så påverkar lådan mannen med lika stor men motsatt riktad kraft 60 N åt höger enligt Newtons tredje lag. Men eftersom han inte lyckas flytta varken lådan eller sig själv så måste han även påverkas av kraften 60 N åt vänster; detta sker genom friktionskraften vid fötterna. Eftersom han vid släpning på detta sätt måste lägga hela sin tyngd på främre foten så verkar även hela friktionskraften på den foten.Vi kan inte särskilja hur stora krafterna är på främre resp bakre foten. Här har resp kraftsumma i horisontell resp vertikal led angivits.Tyngdkraften = normalkraften = 82 kg \displaystyle \cdot 9,82 \displaystyle \textrm{m/s}^2 = 805,2\, \textrm{N}.