Huvudsida

Förberedande kurs i matematik

Hoppa till: navigering, sök


Kräftriket, Stockholms universitet
Välkommen till kursen i förberedande Matematik vid SU/HiG!


Den här kursen är till för dig som är matematikintresserad och vill ha en första inblick i högskole- och universitetsmatematik. Kursen behandlar bland annat våra vanligaste talsystem, kombinatorik, polynom, funktionslära, trigonometri, derivata och integraler.

Kursen är en överbryggning från gymnasiet in i högskolan. Materialet presenteras på ett sätt som är mer likt högskolematematik än gymnasiematematik och vi rekommenderar dig att läsa kursen även om du haft lätt för gymnasiematematiken.

För att få högskolepoäng för kursen måste du vara formellt registrerad på kursen. Detta gör du genom att anmäla dig för rätt kursomgång via antagning.se. För mer detaljerade instruktioner, se sommarmatte.se.

Du bestämmer själv när du vill studera och kan lätt anpassa studierna efter dina övriga planer. Kursen berättigar till studiemedel och kan läsas helt via Internet (förutom tentamen för högre betyg). Kursen omfattar 7.5 hp men kan inte användas i en examen vid Stockholms universitet.

ANTAGNING

På kursen finns platsgaranti. Detta innebär att antalet studieplatser inte är begränsat, och alla som anmäler sig på kursen blir antagna.
ANMÄLAN

Vill du läsa kursen? Följ denna länk för att se aktuella kurstillfällen.
SUPPORT

Har du frågor angående kursen eller antagningen? Kontakta mentorerna!Från och med sommaren 2013 gäller nya regler!!

Kursupplägget för förberedande kurs i matematik på Stockholms universitet kommer att att se annorlunda ut från och med sommar 2013. Nya studenter hänvisas därför till den nya kurshemsidan.

OBS! Ändringen gäller inte studenter som läser introduktion till högskolematematiken vid Högskolan i Gävle.