2.4 Övningar

FörberedandeFysik

Hoppa till: navigering, sök
       Teori          Övningar      


Övning 2.4:1

Kraftens \displaystyle \mathbf F belopp är \displaystyle F = 100 \,\mathrm N. Den angriper i en punkt på \displaystyle x-axeln, som ligger \displaystyle 2 \,\mathrm m från origo. Beräkna kraftens moment med avseende på origo. Svara med en vektor.

Bild:ovning_2_4_1.jpg


Övning 2.4:2

Kraftens \displaystyle \mathbf F belopp är \displaystyle F = 100 \,\mathrm N. Den angriper i en punkten \displaystyle (2, -2) \,\mathrm m. Beräkna kraftens moment med avseende på origo. Svara med en vektor.

Bild:ovning_2_4_2.jpg


Övning 2.4:3

Kraftens \displaystyle \mathbf F belopp är \displaystyle F = 100 \,\mathrm N. Den angriper i en punkten \displaystyle (1, 2) \,\mathrm m.Beräkna kraftens moment med avseende på origo. Svara med en vektor.

Bild:ovning_2_4_3.jpg


Övning 2.4:4

Kraftens \displaystyle \mathbf F belopp är \displaystyle F = 100 \,\mathrm N. Den angriper i punkten \displaystyle (1, 1) \,\mathrm m och är riktad som i figuren (bildar \displaystyle 45^\circ med en linje parallell med \displaystyle x-axeln). Beräkna kraftens moment med avseende på origo. Svara med en vektor.

Bild:ovning_2_4_4.jpg


Övning 2.4:5

Kraftens \displaystyle \mathbf F belopp är \displaystyle F = 100 \,\mathrm N. Den angriper i punkten \displaystyle (2, 1) \,\mathrm m och är riktad som i figuren (bildar \displaystyle 45^\circ med en linje parallell med \displaystyle x-axeln).Beräkna kraftens moment med avseende på origo. Svara med en vektor.

Bild:ovning_2_4_5.jpg


Övning 2.4:6

De två krafterna i figuren angriper i punkterna som anges. Beräkna krafternas moment med avseende på origo. Svara med en vektor.

Bild:ovning_2_4_6.jpg


Övning 2.4:7

Vilket är kraftsystemets kraftmoment med avseende på \displaystyle O? Svara med en vektor. Kraftsystemet kan ersättas av en enda kraft. Vilken kraft är detta? Svara med en vektor.

Bild:ovning_2_4_7.jpg


Övning 2.4:8

På vilket avstånd från origo på \displaystyle x-axeln ska den efterfrågade ersättningskraften i uppgift 7 angripa?


Övning 2.4:9

Vilket är kraftsystemets kraftmoment med avseende på \displaystyle A ? Svara med en vektor.

Bild:ovning.jpg


Övning 2.4:10

Vilket är kraftsystemets i uppgift 9 kraftmoment med avseende på \displaystyle B? Svara med en vektor.