3.1 Övningar

FörberedandeFysik

Hoppa till: navigering, sök
       Teori          Övningar      


Övning 3.1:1

En bil startar från vila i origo, \displaystyle O och börjar röra sig längs en bana. Bilen har en konstant acceleration på \displaystyle 4 m/s^2 tills den passerar en punkt \displaystyle A där den har en fart på 10 m/s. I punkten \displaystyle A ändras accelerationen till \displaystyle 3 m/s^2 under 6 s tills bilen kommer till en punkt \displaystyle B. Bestäm

a) bilens fart vid \displaystyle B
b) avståndet \displaystyle OB


Övning 3.1:2

En bil med hastigheten 40 km/h kan stanna på en sträcka \displaystyle D då den bromsar med maximal retardation.

a) Hur lång sträcka behövs för samma bil om den har en hastighet på 60 km/h?
b) Om \displaystyle D = 8m , hur lång sträcka behövs för samma bil om den har en hastighet på 80 km/h?


Övning 3.1:3

En liten kropp släpps utan hastighet på ett lutande plan. På grund av tyngdkraften och friktionen utsätts den för en konstant acceleration \displaystyle a. Då den har kommit ett avstånd \displaystyle 3,6 m har den en hastighet på \displaystyle 6 m/s. Hur stor är accelerationen \displaystyle a?
Hur mycket tid \displaystyle t har gått?


Övning 3.1:4

Ett föremål faller från höjden 7,2 m.

a) Vilken är dess hastighet uttryckt i km/h då den når marken? Anta att \displaystyle g=10m/s^2
b) Vilken blir sluthastigheten om fallhöjden fyrdubblas?


Övning 3.1:5

En bil med utgångshastigheten 75 km/h börjar bromsa så att hastigheten minskar med 17 m/s under ett tvåminutersintervall.

a) Vad är bilens acceleration under inbromsningen?
b) Bilen bromsar en sträcka på 160 m innan den slutar bromsa. Vilken är bilens fart då den har slutat bromsar?
c) Under hur lång tid pågår inbromsningen?