3.3 Övningar

FörberedandeFysik

Hoppa till: navigering, sök
       Teori          Övningar      


Övning 3.3:1

En dragkedja kopplad till en motor drar en bil A med en konstant kraft F så att lådan accelererar. Om samma dragkedja drar en annan bil B vars massa är \displaystyle 50 \,\mathrm{kg} mindre har B 25% större acceleration än A hade. Vad har A för massa?


Övning 3.3:2

En låda A med massan \displaystyle 10 kg ligger på ett horisontellt bord. Kroppen är fäst vid en lätt tråd som ligger över en glatt trissa B. Trådens andra ände dras nedåt med en konstant kraft på \displaystyle 16\,\mathrm{N}. Från början är lådan i vila och avståndet till bordskanten är \displaystyle 130 cm.

Vad har lådan för hastighet då den når bordkanten?

Bild:ovning_3.3.2.jpg


Övning 3.3:3

En låda ligger på ett glatt lutande plan med lutningsvinkeln \displaystyle 30^\circ. Lådan passerar en punkt A med en hastighet på \displaystyle 4 \,\mathrm{m/s}. Hur långt har den kommit efter \displaystyle 3 \,\mathrm{s}?
Antag att \displaystyle g = 10\,\mathrm{m/s}^2

Bild:ovning_3_3_3.jpg


Övning 3.3:4

Bild:ovning_3_3_4.jpg

En låda ligger på ett lutande plan med lutningsvinkeln \displaystyle 30^\circ.
Friktionskraften på lådan är \displaystyle 10 \% av lådans tyngd.

Hur lång tid tar det för lådan att öka hastigheten från \displaystyle 5 \,\mathrm{m/s} till \displaystyle 10 \,\mathrm{m/s}?