5.2 Övningar

FörberedandeFysik

Hoppa till: navigering, sök
       Teori          Övningar      

Övning 5.2:1

En \displaystyle \pi^0-partikel i flykten sönderfaller i två gammapartiklar. Energin för en av dessa uppmäts till 95,0 MeV och går ut i en vinkel 61,7 grader relativt \displaystyle \pi^0-partikelns ursprungliga riktning. Den andra gammapartikelns energi mäts inte upp, men man finner att den går ut i vinkeln 79,8 grader, relativt \displaystyle \pi^0-partikelns ursprungliga riktning. Beräkna \displaystyle \pi^0-partikelns viloenergi.


Övning 5.2:2

Den solstrålning vi mottar här på jorden bildas på solen genom en fusionsprocess där väteatomer slås ihop till heliumatomer. I den processen omvandlas en del av massan till strålningsenergi. Jorden mottar \displaystyle 1340\,\textrm{W/m}^2 från solstrålningen. Avståndet mellan solen och jorden är \displaystyle 1,49\cdot 10^{11} m. Hur stor är solens massförlust per sekund?


Övning 5.2:3

En \displaystyle \pi-meson med viloenergien 139,0 MeV sönderfaller i vila. Man observerar en myon μ (med viloenergin 106,0 MeV) som far iväg från sönderfallspunkten. Det måste bildas ytterligare en partikel vid sönderfallet och man antar att det är en neutrino \displaystyle ν_\mu vilket är en partikel som antas sakna vilomassa. Beräkna med dessa antaganden hur stor myonens kinetiska energi och hastighet borde vara.


Övning 5.2:4

Man skall införskaffa ett elektronmikroskop där elektronernas hastighet bör vara minst 30% av ljushastigheten efter accelerationen. Man ser på ett mikroskop där accelerationsspänningen är 36 kV.

Räcker spänningen till för att nå minst 30% av ljushastigheten?


Övning 5.2:5

En exciterad atom av \displaystyle \mathrm{^{207}Pb}, ursprungligen i vila, emitterar en foton (dvs det rör sig om ett \displaystyle \gamma-sönderfall) med energin \displaystyle 1,77\,\mathrm{ MeV}. Hur stor blir blyatomens rekylenergi och hastighet?


Övning 5.2:6

En \displaystyle \pi^0-meson (en oladdad elementarpartikel) sönderfaller i flykten och utsänder två fotoner. Deras öppningsvinkel relativt varandra är \displaystyle 60^\circ. Vilket hastighet och total energi har \displaystyle \pi^0-mesonen, om dess vilomassa är \displaystyle \mathrm{135,0\, MeV/c^2}?


Övning 5.2:7

Vid KTH finns en elektronaccelerator, VASCATRONEN, som ger elektronerna en kinetisk energi av \displaystyle \mathrm{20\, keV} och som bl.a. används för att studera atomers och molekylers spektra. Elektronstrålen fokuseras och vrids \displaystyle 90^\circ med hjälp av ett magnetfält (\displaystyle B).Strålen går sedan till en reaktionskammare.

Bild:Ovn527.jpg

Bestäm elektronernas krökningsradie om magnetfältet \displaystyle B = 1,37\, \mbox{mT}.