Lösning 3.1:2

FörberedandeFysik

Hoppa till: navigering, sök

a) \displaystyle v^2=v_0^2+2as där \displaystyle v=0 och retardationen \displaystyle r=-a

I första fallet,

\displaystyle 0^2=v_0^2-2rD \Rightarrow 2r=\frac{v_0^2}{D}=\frac{(\frac{40}{3,6}\text{ m/s})^2}{D}

I andra fallet

\displaystyle 2r=\frac{(\frac{60}{3,6}\text{ m/s})^2}{D_{söks}} \Rightarrow \frac{(\frac{60}{3,6}\text{ m/s})^2}{D_{söks}}=\frac{(\frac{40}{3,6}\text{ m/s})^2}{D} \Rightarrow D_{söks}=\frac{9}{4}D


b) Samma resonemang ger

\displaystyle \frac{(\frac{80}{3,6}\text{ m/s})^2}{D_{söks}}=\frac{(\frac{40}{3,6}\text{ m/s})^2}{D} \Rightarrow D_{söks}=4D=4(8\text{ m})=32\text{ m}