Lösning 3.1:5

FörberedandeFysik

Hoppa till: navigering, sök

a) Eftersom acceleration är

\displaystyle a=\frac{\text{hastighetsändring}}{\text{tidsintervall}}=\frac{\Delta v}{\Delta t} får vi

\displaystyle a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{-17 \text{ m/s}}{120\text{ s}}=-0,142\text{ m/s}^2


b) \displaystyle v_0=75 \text{ km/h}=20,8\text{ m/s}

\displaystyle v^2=v_0^2+2as \Rightarrow v^2=(20,8\text{ m/s}^2)-2(0,142\text{ m/s}^2)(160\text{ m})=387(\text{ m/s})^2
\displaystyle v=19,7 \text{ m/s}


c)\displaystyle v=v_0+at \Rightarrow 19,7\text{ m/s}=20,8 \text{ m/s}-(0,142 \text{ m/s}^2)t \Rightarrow t\approx 7,8 \text{ s}