Användarhandledning

SamverkanLinalgLIU

Hoppa till: navigering, sök

Användarhandledning

Varje kapitel inleds med en länk till en textbok. Tanken är att du läser denna text först. När man läser en matematisk text första gången är det mycket man missar eller inte förstår. Försök att inte slås ned av detta faktum. Efter att du har gjort den första genomläsningen börjar du med övningarna. Övningarna ger dej sedan en möjlighet att återigen bearbeta texten och öka förståelsen.

Övningarna innehåller tips och lösningar. Strukturen på dessa är:

Tips 1 Innehåller ofta en hänvisning till texten i textboken.

Tips 2 Ger dej lite mera kött på benen i form av hänvisning till exempel samt hur du i princip kan arbeta med lösningen.

Tips 3 Innehåller ofta mera konkreta råd vad som skall göras. Ibland i form av fragment av lösningen.

Lösning Innehåller ofta en mer eller mindre fullständig lösning.

Lösningen skall du inte studera förrän du har misslyckats att själv skapa en lösningen med hjälp av Tips 1-3. Det är lätt att lura sig själv genom att läsa igenom lösningen för tidigt och sedan tro att man har förstått. Observera att lösningen inte bara är beräkningar utan innehåller förklarande texter, hänvisning till teorin och en viss struktur. Detta skall även din lösning innehålla. En bra lösning avslutas sedan med ett svar som du, där så är lämpligt, har utvärderat, dvs du har prövat svaret för att säkerställa resultatet.

Varje delkapitel avslutas med reflektionsuppgifter. Dessa är av förståelsekaraktär och innehåller ofta inga beräkningar. De ger dej möjligheter att reflektera över vad kapitlet innehåller.


Lycka till!