14. Minsta kvadratmetoden

SamverkanLinalgLIU

Hoppa till: navigering, sök

Läs textavsnitt 14 Minsta kvadratmetoden.

Du har nu läst om minsta kvadratmetoden och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet.


alt=Alt textBildinformation


Klicka på bilden för att se en filminspelning om minstakvadratmetoden.


Innehåll

Övning 15.1

Ange den linje \displaystyle y=kx+m som i minsta kvadratmening bäst ansluter till punkterna \displaystyle (-1,-3) , \displaystyle (1,-2) och \displaystyle (3,5) . Rita figur!

Övning 15.2

a) Ange den linje, \displaystyle y=kx+m , som i minsta kvadratmening ansluter sig bäst till

\displaystyle

\begin{matrix} \begin{matrix}

 x &\vert& \phantom{-}2& \vert& 3& \vert& \phantom{-}4 &\vert& 5\\

\end{matrix}\\[-3pt] \rule 150pt 0.4pt 0pt\\ \begin{matrix}

y &\vert& -2& \vert& 0 & \vert & -1 & \vert & 1

\end{matrix} \end{matrix}

b) Beräkna också \displaystyle \sum_{j=1}^4(kx_j+m-y_j)^2 .


Övning 15.3

Ange den andragradskurva \displaystyle y=ax^2+bx+c , som i minsta kvadratmening bäst ansluter till följande mätdata

\displaystyle

\begin{matrix} \begin{matrix}

 x &\vert& -1& \vert& 0& \vert& 1 &\vert& 2\\

\end{matrix}\\[-3pt] \rule 150pt 0.4pt 0pt\\ \begin{matrix}

y &\vert& \phantom{-}2& \vert& 2 & \vert & 1 & \vert & 0

\end{matrix} \end{matrix}


Övning 15.4

Jämför med Exempel 12.29. Låt \displaystyle \boldsymbol{u}=(1,0,0)^t och

\displaystyle

W=[(1,2,2)^t,(3,0,3)^t]\subset{\bf E}^3.

a) Bestäm med minsta kvadratmetoden (MK-metoden) den ortogonala projektionen \displaystyle \boldsymbol{u}_{\parallel W} .

b) Bestäm avståndet mellan punkten \displaystyle (1,0,0) och planet \displaystyle W .


Övning 15.5

Bestäm med MK-metoden den vektor i

\displaystyle

W=[(1,-1,1,-1)^t,(2,0,2,0)^t]\subset{\bf E}^4.

som ligger närmast \displaystyle \boldsymbol{u}=(1,2,3,4)^t . (Jfr med Exempel 12.30.)


Övning 15.6

Låt

\displaystyle

W=[(1,0,2,2)^t,(1,0,0,1)^t,(1,0,-1,5)^t]\subset{\bf E}^4

och \displaystyle \boldsymbol{u}=(2,3,6,2)^t . (Jfr med Exempel 12.33.)

a) Bestäm med MK-metoden den ortogonala projektionen \displaystyle \boldsymbol{u}_{\parallel W} .

b) Bestäm avståndet mellan punkten \displaystyle (2,3,6,2) och hyperplanet \displaystyle W .


Övning 15.7

Jämför med Exempel 12.34. Betrakta underrummet

\displaystyle

W=\{\boldsymbol{x}\in{\bf E}^3:\ 2x_1-x_2-2x_3=0\}.

Låt \displaystyle \boldsymbol{u}=(x_1,x_2,x_3)^t\in{\bf E}^3 vara godtycklig.

a) Bestäm m.h.a. MK-metoden den ortogonala projektionen \displaystyle P_{W^\perp}(\boldsymbol{u}) .

b) Enligt Exempel 12.34 så är \displaystyle W=[(2,2,1)^t,(1,-2,2)]^t . Bestäm m.h.a. MK-metoden den ortogonala projektionen \displaystyle P_{W}(\boldsymbol{u}) .