5. Skriftlig framställning och kommunikation

Förberedande kurs i matematik 1

Hoppa till: navigering, sök

Så här lyckas du med inlämningsuppgift

När du fått alla rätt på både grundprov och slutprov, så ska du gå vidare och arbeta med en inlämningsuppgift. I "Student Lounge" under länk examination kommer du hitta din inlämningsuppgift.

left‎

Inlämningsuppgiften skiljer sig från proven i att här så ska man visa prov på att man kan lösa ett problem från start till slut med korrekt beräkningar och matematiskt språk. När man har lämnat in sin inlämningsuppgift så får man tillbaka denna med en kommentar från den som rättar. Denna kommentar informerar vad man behöver ändra på för att bli godkänd på inlämningen man har skickat in. Man rättar till det som har blivit kommenterat och sedan skickar man in på nytt, denna arbetsgång gör man tills man blir godkänd av rättaren.