Så går examinationen till

Förberedande kurs i matematik 1

Hoppa till: navigering, sök


Du examineras online

Examinationen består av två självrättande prov per avsnitt och inlämningsuppgifter efter kapitel 2, 3 och 4. Var och en av kursens fyra första kapitel motsvarar 1 högskolepoäng och inlämningsuppgifterna tillsammans motsvarar 1 högskolepoäng. Poängen rapporteras i allmänhet till Ladok var för sig på den högskola där du är kursregistrerad (för vissa kurstillfällen sker dock rapportering när hela kursen är klar). Kursbetyg erhålles när alla fem momenten är godkända. Som betyg på kursen ges underkänt eller godkänt.


Grundproven och slutproven rättas via datorn

Till varje avsnitt i kursen finns det både ett grundprov och ett slutprov. Länk till proven finns i "Student Lounge" som du kommer till när du loggat in med ditt personliga användarnamn. Du kan inte bli underkänd på dessa prov, utan misslyckas du med något prov, så är det bara att göra om tills du får alla rätt.

Slutproven består av tre slumpmässigt genererade frågor som rättas automatiskt av datorn. Här ska du kunna lösa ett problem på papper och skriva in rätt svar på skärmen. Du måste svara rätt på samtliga tre frågor vid samma tillfälle för att bli godkänd.


Om du svarat fel på någon fråga kan du göra ett nytt försök. Du får nu tre nya varianter på frågorna som du ska lösa (även om du skulle ha klarat någon eller några av de tidigare frågorna ska du alltså klara alla tre frågor i denna omgång på nytt).

Inlämningsuppgifterna är en viktig del av examinationen

Inlämningsuppgifterna är formellt den femte delen av kursen, men du löser dem lämpligen i samband med att du läser motsvarande kapitel. Via en länk i din student lounge kommer du åt inlämningsuppgifterna och de blir var och en tillgänglig efter att alla prov är godkända på motsvarande kapitel.

När du skickar lösningarna till en inlämningsuppgifterna är det viktigt att de är väl förklarade, resonemangen tydliga och presentationen genomarbetad. I kapitel 5 finns en beskrivning om vad du ska tänka på när du skriver lösningar, för närvarande gäller att du inte ska använda latex för att skriva in lösningar på inlämningsuppgifter, latex är dock mycket användbart i andra sammanhang, t.ex. i kursens forum.

Inlämningsformuläret är textbaserat, det innebär att vi inte har stöd för latex. Du kan istället skriva 2^3 för upphöjt till, roten(4) för roten ur och i övrigt vara noggrann med att förklara vad du gör. Var noggrann med att använda parenteser, vad är täljare och nämnare i nedanstående exempel? Vi kan inte se det!

e^3x -5 / x^-2x +4

Om du inte blir godkänd på en inlämningsuppgift ska du läsa igenom kommentarerna från den rättande läraren och förbättra din lösning innan du skickar in den igen. Detta upprepas tills du blir godkänd.