2.3 Övningar

FörberedandeFysik

Hoppa till: navigering, sök
       Teori          Övningar      


Övning 2.3:1

Johan väger \displaystyle 82 \,\mathrm{kg}. Hur stor är hans tyngd?


Övning 2.3:2

På månen är tyngdaccelerationen \displaystyle 1,6 \,\mathrm{m/s}^2. Hur stor är Johans tyngd på månen?


Övning 2.3:3

Gal tog med sig \displaystyle 1\,\mathrm{kg} kaffe när hans reste till månen. Dessutom tog han med sig en fjädervåg (badrumsvåg) och en balansvåg. Vad visar dessa två vågar för vikt för kaffepaketet om det vägs med dem på månen?


Övning 2.3:4

Ett paket med massan \displaystyle m står på golvet. Rita paketet frilagt och markera samtliga krafter som verkar på det. Krafternas angreppspunkter ska framgå av den frilagda figuren och kraftpilarnas längder ska representera krafternas storlek. Beräkna även krafterna om \displaystyle m = 1 \,\mathrm{kg}.


Övning 2.3:5

Ovanpå paketet med massan \displaystyle m i uppgift 4 läggs ett nytt paket med massan \displaystyle M. Rita paketen frilagda och markera samtliga krafter som verkar på dem. Krafternas angreppspunkter ska framgå av den frilagda figuren och kraftpilarnas längder ska representera krafternas storlek. Beräkna även krafterna om \displaystyle m = 1 \,\mathrm{kg} och \displaystyle M = 2 \,\mathrm{kg}.


Övning 2.3:6

Man vet att Newtons allmänna gravitationskonstant är \displaystyle 6,67\cdot 10^{-11}\,\mathrm{Nm^2/kg^2} och jordens massa är \displaystyle 5,976\cdot 10^{24} \,\mathrm{kg} samt att tyngdaccelerationen vid jordytan är \displaystyle 9,82 \,\mathrm{m/s^2}. Antag att jorden är klotformig och beräkna dess radie?


Övning 2.3:7

Frilägg mannen, rita ut krafterna som verkar på honom samt beräkna dessa krafter.

Bild:ovning_2_3_7.jpg


Övning 2.3:8

Samma man som i uppgift 7 försöker släpa den stora lådan över golvet. Den vill dock inte röra sig. Frilägg mannen och rita ut de krafter som verkar på honom samt ange deras storlek

Bild:ovning_2_3_8.jpg


Övning 2.3:9

En liten låda med massan m hänger i taket enligt figuren. Lådan har inte fästs vid taket. Hur kan detta vara möjligt? Frilägg lådan och rita ut de krafter som verkar på den samt ange deras storlek med kraftpilar som visar krafternas riktningar och någorlunda återspeglar proportionerna mellan krafterna.

Bild:ovning_2_3_9.jpg


Övning 2.3:10

En planka hålls uppe av två rep; krafterna i repen framgår av figuren. Beräkna plankans massa.

Bild:ovning_2_3_10.jpg