6.5 Symmetriska och ortogonala matriser

SamverkanLinalgLIU

Hoppa till: navigering, sök
       6.1          6.2          6.3          6.4          6.5          6.6      


Läs textavsnitt 6.5 Symmetriska och ortogonala matriser.

Du har nu läst definitionen på symmetriska och ortogonala matriser och här kommer några övningar som testar om du har tagit till dig stoffet.


Innehåll

Övning 7.15

Visa att om \displaystyle A är en kvadratisk matris så är följande matriser också symmetriska.

a) \displaystyle A+A^t b) \displaystyle AA^t


Övning 7.16

Visa att om \displaystyle A är en symmetrisk matris så är \displaystyle B^tAB symmetrisk för varje matris \displaystyle B för vilken produkterna gäller.


Övning 7.17

En kvadratisk matris \displaystyle A kallas Skevsymmetrisk om \displaystyle A^t=-A.

a) Visa att diagonalelementen i en skevsymmetrisk matris är alla 0.

b) Visa att om \displaystyle A och \displaystyle B är båda \displaystyle n\times n skevsymmetriska matriser så är även \displaystyle A+B en skevsymmetrisk matris.

c) Visa att om \displaystyle A är kvadratisk så är \displaystyle A-A^t skevsymmetrisk.

d) Visa att varje kvadratisk matris kan delas upp i en summa av en symmtrisk och en skevsymmetrisk matris.Övning 7.18

Spåret till en kvadratisk matris \displaystyle A=(a_{ij})_{n\times n} definieras som summan av alla diagonalelementen och betecknas \displaystyle \mbox{sp}(A), dvs

\displaystyle \mbox{sp}(A)=a_{11}+a_{22}+a_{33}+\cdots+a_{nn}.

Antag att \displaystyle A och \displaystyle B är båda \displaystyle n\times n matriser. Visa att

a) \displaystyle \mbox{sp}(A+B)=\mbox{sp}(A)+\mbox{sp}(B).

b) \displaystyle \mbox{sp}(\lambda A)=\lambda\mbox{sp}(A), där \displaystyle \lambda\in{\bf R}.

c) \displaystyle A och \displaystyle B inte kan uppfylla

\displaystyle AB-BA=E.


Övning 7.19

Bestäm talen \displaystyle a, \displaystyle b och \displaystyle c så att matrisen

\displaystyle

\frac{1}{3}\begin{pmatrix}a&2&2\\2&b&1\\2&1&c\end{pmatrix}

blir ortogonal.


Övning 7.20

Ge exempel på två matriser \displaystyle A och \displaystyle B som är både symmetriska och ortogonala, där \displaystyle A är av typen \displaystyle 2\times2 och \displaystyle B är av typen \displaystyle 3\times3 (\displaystyle A och \displaystyle B ej enhetsmatriser).