5. Skriftlig framställning och kommunikation

Förberedande kurs i matematik 1

Hoppa till: navigering, sök

Så här lyckas du med inlämningsuppgift och gruppövning

När du fått alla rätt på både grundprov och slutprov, så ska du gå vidare och arbeta med en inlämningsuppgift. I "Student Lounge" under länk examination kommer du hitta din inlämningsuppgift.


När du skickat in din inlämningsuppgift kommer du automatiskt att bli grupperad med tre andra studenter i kursen som nyligen har skickat in sina inlämningsuppgifter och ni får tillsammans ett grupprum. Där kan ni se varandras inlämningsuppgifter och ni får dessutom tillgång till ett eget diskussionsforum.


Gruppuppgiften går ut på att diskutera varandras lösningar på de olika uppgifterna och tillsammans komma fram till en "bästa" förbättrad lösning på samtliga uppgifter. Det är dessa "bästa" lösningar som utgör er gruppinlämning, tillsammans med en redogörelse för hur var och en har jobbat för att komma fram till lösningarna.

left‎


Här är målet att man i gruppen ska diskutera matematik, ställa frågor på sådant man tycker är oklart i de olika lösningarna, förklara hur man själv har tänkt, svara på inlägg från de övriga gruppdeltagarna och hjälpa till att sammanställa. När gruppen är nöjd så lämnar ni in er gruppinlämning, som blir bedömd och kommenterad av en lärare. Läraren kommunicerar med hela gruppen, och om det är något gruppen har missat så har man möjlighet att göra nya gruppinlämningar tills allt är klart och godkänt.


För att bli godkänd på gruppuppgiften måste du delta aktivt, t.ex. genom att ställa frågor och hjälpa till att arbeta fram förslag på gruppinlämning. Den individuella inlämningen behöver inte vara perfekt, utan det är i gruppen som de slutliga lösningarna färdigställs. Kör ni fast, eller blir osäkra på något, kan ni alltid ställa frågor till lärarna och få vägledning. Vårt mål är att alla ska klara allting i den här kursen - och att ni ska känna att ni kommer riktigt väl förberedda till era högskolestudier.