Så går examinationen till

Förberedande kurs i matematik 1

Hoppa till: navigering, sök


Informationen på denna sida är inte aktuell utan gäller för tidigare kursomgångar som inte längre ges. Se denna sida för aktuell information.


Du examineras online

Examinationen består av två självrättande prov per avsnitt och en inlämningsuppgift samt gruppuppgift i slutet av kursen. Var och en av kursens 5 delar motsvarar 1 högskolepoäng och rapporteras i allmänhet till Ladok var för sig på den högskola där du är kursregistrerad (för vissa kurstillfällen sker rapportering när hela kursen är klar). Kursbetyg erhålles när alla fem momenten är godkända. Som betyg på kursen ges underkänt eller godkänt.


Grundproven och slutproven rättas via datorn

Till varje avsnitt i kursen finns det både ett grundprov och ett slutprov. Länk till proven finns i "Student Lounge" som du kommer till när du loggat in med ditt personliga användarnamn. Du kan inte bli underkänd på dessa prov, utan misslyckas du med något prov, så är det bara att göra om tills du får alla rätt.

Slutproven består av tre slumpmässigt genererade frågor som rättas automatiskt av datorn. Här ska du kunna lösa ett problem på papper och skriva in rätt svar på skärmen. Du måste svara rätt på samtliga tre frågor i följd för att bli godkänd.


Om du svarat fel på någon fråga kan du göra ett nytt försök. Du får nu tre nya varianter på frågorna som du ska lösa (även om du skulle ha klarat någon eller några av de tidigare frågorna ska du alltså klara alla tre frågor i denna omgång på nytt). Tänk på att det är ditt senaste resultat som registreras i studiestatistiken.


Inlämningsuppgiften är en viktig del av examinationen

Inlämningsuppgiften ingår i del 5 av kursen. Via en länk på kurssidan för inlämningsuppgiften kommer du att kunna ladda ner din individuella inlämningsuppgift när du kommit halvvägs in i kursen. Först när du är klar med tre fjärdedelar av alla prov kan du skicka in din lösning till inlämningsuppgiften.


I inlämningsuppgiften ska du kunna presentera en idé eller ett resonemang med egna ord och inte bara med ett svar eller genom att ange ett korrekt alternativ. Din individuella inlämning behöver dock inte vara perfekt, utan det är först i nästa steg — tillsammans med andra deltagare — som de slutliga lösningarna ska färdigställas.


Gruppövningen lär dig att diskutera matematik med andra

När du skickat in din individuella inlämning kommer du automatiskt att bli grupperad tillsammans med tre andra personer som nyligen skickat in sina individuella inlämningar. Gruppen får ett eget gruppforum i systemet där man kan kommunicera och en knapp för att göra en gemensam gruppinlämning.


Gruppens uppgift är att granska samtliga medlemmars individuella inlämningar och sedan komma överens om en gemensam 'bästa' lösning till var och en av uppgifterna.


Gruppen gör sedan en gruppinlämning och det är dessa lösningar som granskas och kommenteras av dina lärare. Läraren kommunicerar med hela gruppen, och om det är något gruppen har missat så har man möjlighet att göra nya gruppinlämningar tills allt är klart och godkänt. För att bli godkänd på gruppuppgiften måste du delta aktivt, t.ex. genom att ställa frågor och hjälpa till att arbeta fram förslag på er gemensamma gruppinlämning.


Vänta med att skicka in din inlämningsuppgift om du planerar att vara borta från kursen.

Ibland kan det ta några dagar att bli grupperad, men oftast går det mycket fortare. Då är det meningen att gruppen direkt ska börja jobba med att lösa uppgiften.

Om du t.ex. är bortrest och inte har tillgång till Internet så blir de övriga gruppdeltagarna lidande och kan inte börja jobba med gruppövningen. Därför, om du vet att du kommer att bli borta från kursen, ber vi dig vänta med att sända in din inlämningsuppgift till dess du är tillbaka och kan vara aktiv i grupparbetet.