1.1 Övningar

Förberedande kurs i matematik 1

Hoppa till: navigering, sök
       Teori          Övningar      


Övning 1.1:1

Beräkna (utan hjälp av räknedosa)

a) \displaystyle 3-7-4+6-5 b) \displaystyle 3-(7-4)+(6-5)
c) \displaystyle 3-(7-(4+6)-5) d) \displaystyle 3-(7-(4+6))-5


Övning 1.1:2

Beräkna

a) \displaystyle (3-(7-4))(6-5) b) \displaystyle 3-(((7-4)+6)-5)
c) \displaystyle 3\cdot(-7)-4\cdot(6-5) d) \displaystyle 3\cdot(-7)-(4+6)/(-5)


Övning 1.1:3

Vilka av följande tal tillhör de naturliga talen? heltalen? rationella talen? irrationella talen?

a) \displaystyle 8 b) \displaystyle -4 c) \displaystyle 8-4
d) \displaystyle 4-8 e) \displaystyle 8\cdot(-4) f) \displaystyle (-8)\cdot(-4)


Övning 1.1:4

Vilka av följande tal tillhör de naturliga talen? heltalen? rationella talen? irrationella talen?

a) \displaystyle \frac{4}{-8} b) \displaystyle \frac{-8}{-4} c) \displaystyle \frac{\sqrt{2}}{3}
d) \displaystyle \Bigl(\frac{4}{\sqrt{2}}\Bigr)^2 e) \displaystyle -\pi f) \displaystyle \pi+1


Övning 1.1:5

Ordna följande tal i storleksordning.

a) \displaystyle 2, \displaystyle \tfrac{3}{5}, \displaystyle \tfrac{5}{3} och \displaystyle \tfrac{7}{3}
b) \displaystyle -\tfrac{1}{2}, \displaystyle -\tfrac{1}{5}, \displaystyle -\tfrac{3}{10} och \displaystyle -\tfrac{1}{3}
c) \displaystyle \tfrac{1}{2}, \displaystyle \tfrac{2}{3}, \displaystyle \tfrac{3}{5}, \displaystyle \tfrac{5}{8} och \displaystyle \tfrac{21}{34}


Övning 1.1:6

Ange decimalutvecklingen med tre korrekta decimaler till

a) \displaystyle \frac{7}{6} b) \displaystyle \frac{9}{4} c) \displaystyle \frac{2}{7} d) \displaystyle \sqrt{2}


Övning 1.1:7

Vilka av följande tal är rationella? Skriv dessa som en kvot mellan två heltal.

a) \displaystyle 3{,}14
b) \displaystyle 3{,}1416\,1416\,1416\,\ldots
c) \displaystyle 0{,}2\,001\,001\,001\,\ldots
d) \displaystyle 0{,}10\,100\,1000\,10000\,1\ldots\, (en 1:a, en 0:a, en 1:a, två 0:or, en 1:a, tre 0:or osv.)